Privacy

DaconECP respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. Wij vragen daarom niet om uw persoonlijke gegevens. Wij maken geen gebruik van aanvraagformulieren of iets dergelijks. Neemt u contact op met ons via email dan beschermen wij uw persoonlijke informatie tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden alleen gebruikt om onderlinge communicatie zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven. Als u ons via email persoonlijke gegevens geeft, deelt DaconECP deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat het noodzakelijk is om: 

- te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op onze site; 

- de rechten of bezittingen van DaconECP en deze website te beschermen en verdedigen.

Onze website bevat links naar andere sites. U dient te beseffen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van die andere sites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze site verlaten en om de privacyverklaringen van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. DaconECP weet dat privacy van groot belang is voor u. Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen. Omdat technologieën op het internet in hoog tempo veranderen, behoudt DaconECP zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ‘tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.U kunt uw browser echter zo instellen dat u tijdens het bezoek van onze website geen cookies ontvangt.

Project ESS

Geschreven op 2018-10-01 13:26:32

Mooi project “De ontwikkeling van het Easy Serialisation System” gedaan met behulp van onze partner Kobobss en subsidie regeling binnen de MIT-constructie van de provincie (Zeeland, N-brabant). Lees verder op onze projecten pagina.


Naar het nieuwsoverzicht